Chính sách bảo mật

Đối với chúng tôi quyền riêng tư của khách truy cập là vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng tôi hiểu rằng cần phải có trách nhiệm bảo vệ những thông tin đó.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách sử dụng chúng.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Log files

1. Bình luận

Khi bạn để lại bình luận trên website, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, địa chỉ IP và chuỗi user agent trình duyệt của bạn để giúp chúng tôi phát hiện các bình luận mang tính chất spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

2. Liên hệ

Chúng tôi tạo biểu mẫu liên hệ để giúp bạn có thể liên hệ với chúng tôi một cách dễ dàng. Khi bạn quyết định gửi liên hệ, điều đó có nghĩa rằng bạn đã đồng ý gửi những thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi.

Mục đích chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trên biểu mẫu liên hệ để biết bạn là người được định danh cụ thể và từ những thông tin đó chúng tôi cũng có thể dễ dàng liên hệ và hỗ trợ cho bạn.

3. Cookies

Nếu bạn viết bình luận trên website, thông tin họ và tên, địa chỉ email mà bạn đã cung cấp trên biểu mẫu bình luận sẽ được lưu giữ trong cookie trên trình duyệt của bạn (ngoại trừ trình duyệt ẩn danh). Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập hai thông tin trên nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Khi bạn truy cập vào website sẽ có một thông báo hỏi bạn rằng có đồng ý cho chúng tôi thu thập thông tin cookie trên trình duyệt của bạn không. Chúng tôi thu thập thông tin cookie này giúp bạn trải nghiệm website tuyệt vời hơn, tiếp cận nội dung trên website đúng với tiêu chí của bạn.

4. Trình nhúng tiện tích

Trong website này chúng tôi có thể nhúng một vài phần mềm, tiện ích từ các website khác như: Google, Facebook, Youtube, Twitter,… các tiện tích này cũng thể hiện nội dung như khi bạn truy cập vào các website của họ.

Những tiện ích từ các website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào website đó.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Đóng
Trung tâm hỗ trợ
Trở về đầu trang