Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ HTML

Chia sẻ bài viết:

Tìm hiểu về ngôn ngữ HTML, ngôn ngữ trình bày giao diện website phía client. Ngôn ngữ ngày rất dễ để học

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về HTML. Trong bài này chúng ta tiếp tục học cơ bản về ngôn ngữ HTML. Một ngôn ngữ đem lại cho chúng ta những cấu trúc website đẹp lung linh.

Giới thiệu HTML

HTML là ngôn ngữ hiển thị website phía client

Đóng
Trung tâm hỗ trợ
Trở về đầu trang